Je betaalt doorgaans per sessie. De kostprijs hangt dus af van de frequentie van de sessies en van de duur van de behandeling.

Normaal gesproken zal de psychotherapeut je voor de eigenlijke start van de behandeling informatie geven over de prijs per sessie, de kosten zijn verbonden met gemiste of op het laatste moment geannuleerde afspraken, enzovoort. De sessieprijs kan onder meer variëren naargelang de opleiding, specifieke kwalificaties en anciënniteit van de psychotherapeut, de werkingskosten van zijn/haar praktijk, enzovoort.

Vooralsnog voorziet het RIZIV geen terugbetaling voor psychotherapeutische behandelingen. Je kan wel aan je ziekenfonds vragen onder welke voorwaarden zij een terugbetaling voor psychotherapeutische sessies voorzien. Momenteel zijn die er vooral voor behandelingen van kinderen en jongeren. Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform worden regelmatig overzichten gepubliceerd van de actuele mogelijkheden voor terugbetaling.

Daarnaast is het zinvol om je hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psychotherapeut, tot 6 maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk. Soms voorziet de werkgever een tussenkomst bij problemen die (ook) met het werk te maken hebben.

Als gevolg van de veranderende wetgeving zullen er in de toekomst meer terugbetalingsmogelijkheden komen.

Wanneer je psychotherapeut een basisopleiding heeft als psychiater, dan kan hij of zij een ziektebriefje afleveren en worden de sessies gedeeltelijk terugbetaald.

Een psychotherapeutische behandeling in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg heeft een veel lagere kostprijs. Momenteel wordt hier doorgaans een tarief van 11 euro per sessie gehanteerd. Sommige mensen genieten van een lager tarief van 4 euro per gesprek/uur.