Vooral wanneer de therapie langdurig, de frequentie van de sessies hoog en de therapie van het diepere onderzoekende type is, zal je psychotherapeut wellicht een belangrijke persoon in je leven worden.

Dat betekent dat je bij dergelijke therapie begint aan een relatie die intens en betekenisvol kan zijn. Maar de bedoeling hiervan is juist dat je minder afhankelijk zal worden, dat wil zeggen minder gevangen in vastgeroeste, onbewuste patronen van denken, van voelen en van gedrag. Het doel is minder afhankelijkheid en meer autonomie en vrijheid. Voor dergelijke veranderingen zijn soms enkele maanden nodig; bij ernstiger moeilijkheden kan het over enkele jaren gaan. Wanneer je psychotherapie echter nooit lijkt te stoppen, dan is het zinvol dat je dit samen met de therapeut gaat onderzoeken. Meestal ontstaat bij zowel therapeut als patiënt op een bepaald moment het gevoel dat het tijd is om samen te spreken over een einddatum en om te werken aan afscheid nemen. Het rouwen over het verlies van de therapie en van de therapeut is vaak een belangrijke fase in het therapiewerk.