Wanneer je op zoek gaat naar een psychoanalytisch psychotherapeut, dan kan je verschillende wegen bewandelen.

Je kan vragen om een verwijzing via je huisdokter of een andere hulpverlener. Wanneer je iemand kent die persoonlijk ervaring heeft met psychoanalytische psychotherapie, dan kan je navragen of die tevreden was over zijn/haar therapeut. Je kan ook zelf op zoek gaan naar een geschikte therapeut.

Je kan je richten tot een door de overheid opgerichte instelling, zoals een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Daar wordt psychotherapie aangeboden aan een verminderd tarief, dat aangepast is aan jouw mogelijkheden. In de meeste van deze centra werken psychotherapeuten van verschillende therapeutische oriëntaties, waaronder psychoanalytisch psychotherapeuten. Doorgaans krijg je er eerst een intakegesprek, waarin wordt uitgezocht welke soort van hulp je zoekt en welke therapievorm(en) best geschikt zijn voor jou. Je kan in dat kennismakings- en oriënteringsgesprek eventueel ook zelf duidelijk maken welke soort van hulp jij wil, en vragen of ze een psychoanalytische behandeling kunnen aanbieden.

Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken voor een gesprek met een psychoanalytisch psychotherapeut die in een private praktijk werkt. Vooralsnog voorziet het RIZIV geen terugbetaling voor deze therapieën. Wel kan je aan je ziekenfonds vragen onder welke voorwaarden zij een terugbetaling voor psychotherapeutische sessies voorzien. Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform worden regelmatig overzichten gepubliceerd van de actuele mogelijkheden voor terugbetaling.

Je kan bij de zoektocht naar een psychotherapeut gebruik maken van de ledenlijst die je op deze website kan vinden. Daar vind je alle therapeuten die erkend zijn door de VVPT en die in een eigen private praktijk (of een centrum geestelijke gezondheidszorg of een andere organisatie of instelling) werken.

Therapeuten die door de VVPT erkend zijn werken allemaal op een psychoanalytische manier. Ze hebben naast een basisopleiding tot psychiater of psycholoog een langdurige en degelijke (doorgaans vierjarige) opleiding genoten. Ze werden door een erkenningscommissie als psychoanalytisch psychotherapeut erkend. De erkenningscriteria zijn omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVPT. De door de VVPT erkende therapeuten hebben zich er ook toe verbonden om de ethische code van de Vereniging te respecteren die terug te vinden is in het huishoudelijk reglement.

Mogelijk vind je het belangrijk welke de basisopleiding is van de persoon waarmee je wil spreken – of deze bijvoorbeeld psychiater is, of psycholoog, of een andere vooropleiding heeft gehad. Misschien wil je spreken met iemand die (ook) groepstherapie aanbiedt, of gezins- of koppeltherapie. In elk geval zal het je interesseren waar de praktijk zich precies bevindt, of die voor jou gemakkelijk bereikbaar is. Dat kan je allemaal uitzoeken via onze ledenlijst. Je kan contact nemen met de therapeut die je uitkiest en in een of enkele gesprekken nagaan of zijn of haar manier van werken tegemoetkomt aan wat je denkt nodig te hebben.