Wanneer verontrustende situaties melden aan het parket? Wanneer heeft een houder van het beroepsgeheim meldingsrecht? 

In de folder die je hier kan downloaden wordt dit helder toegelicht.