In de psychoanalytische psychotherapie zijn er vier behandelvormen: Klinische psychotherapie, Speltherapie, Groepspsychotherapie en Short Term.

Klinische psychotherapie:

De klinische psychoanalytische psychotherapie kan zowel tijdens een opnamesituatie als ambulant worden aangeboden. Patiënt en therapeut onderzoeken samen de onderliggende psychische drijfveren die het denken, voelen en handelen bepalen en die de basis vormen van de ervaren symptomen, innerlijke spanningen en angsten.

In een psychoanalytische therapie ontmoeten therapeut en cliënt elkaar met een minimum frequentie van eens per week. Hoe hoger de frequentie van de therapie, hoe meer gelegenheid er is voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte en onbewuste gevoelens. Hoe lager de frequentie, hoe meer het accent komt te liggen op het omgaan met gebeurtenissen in het dagelijkse leven.

Een belangrijk verschil met de psychoanalytische kuur (op de divan) is ook, dat de cliënt en therapeut in een psychoanalytische therapie tegenover elkaar zitten.

Speltherapie:

Bij kinderen en jeugdigen worden spel en beeldend werk gebruikt als meest belangrijke communicatiemiddel. Het verhaal van een kind ontvouwt zich al spelend, in interactie met de therapeut als medespeler. Ook hier is de minimumfrequentie doorgaans éénmaal per week. Ouders worden hetzij door de psychotherapeut zelf, hetzij door een medewerker begeleid om speelruimte voor psychische groei en ontwikkeling te bevorderen.

Groepspsychotherapie:

Een groep van een achttal cliënten ontmoet de psychotherapeut minstens éénmaal per week. Dezelfde psychoanalytische grondregel van de vrije associatie is van kracht, daarenboven bevordert de groepswerking het samen delen en samen leren.

Short-term:

Een kortdurende psychotherapie wordt gestart met een vooraf bepaalde en afgesproken tijdsduur of aantal sessies en ook met vooraf bepaalde therapeutische doelstellingen.

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.